Gevraagd

GEVRAAGD ADVIES

Eenzaamheid
Op verzoek van het college van B&W heeft de seniorenraad een advies uitgebracht over de mogelijke beleidsmatige aanpak van eenzaamheid in de gemeente Halderberge.
Klik hier voor het downloaden van het advies met als titel
“Zorg voor Verbinden: van Eenzaamheid naar Gemeenzaamheid”

Advies functioneren Wijkteams 
Op verzoek van de gemeente heeft een delegatie van de werkgroep Zorg & Voorzieningen (Z&V) op maandag 25 juli jl. deelgenomen aan een gesprek met beleidsmedewerkers Wmo over het functioneren van de Wijkteams.

In dat gesprek hebben wij, en ook de Wmo-raad, naar voren kunnen brengen hoe wij denken over het functioneren van die teams. Onze mening en adviezen worden meegenomen in een evaluatierapport dat medio september / oktober zal verschijnen. Op grond van dat rapport zal de gemeente het functioneren van de teams, waar nodig, aanpassen. 

Reactie op de Woonvisie