Ongevraagd

ONGEVRAAGDE ADVIEZEN

Weeffouten in het Wmo-beleid
In een gezamenlijk (ongevraagd) advies hebben de Wmo-raad, het Gehandicapte Platform en de Seniorenraad Halderberge het college van B&W geadviseerd over de 'Weeffouten in het Wmo-beleid'.

Het advies aan het college kunt u hier downloaden.

Het antwoord van het college kunt u hier downloaden.