Seniorenraad

SENIORENRAAD HALDERBERGE
In principe zijn in de seniorenraad alle woonkernen met twee personen vertegenwoordigd. Door vacatures wordt daar momenteel niet aan voldaan.
 

SAMENSTELLING
Dhr. Anthony van Dijck, Oudenbosch, voorzitter / lid Z&V
Mw. Anne-Marie Kapitein - Oud Gastel, vicevoorzitter / voorzitter HB&V
Dhr. Jack Donkers - Hoeven, secretaris / secretaris Z&V
Dhr. Franklin Elgin - Bosschenhoofd, penningmeester / lid HB&V
Mw. Mary-Ann de Bont - Bosschenhoofd, lid / lid Z&V
Dhr. Hans Janse - Oudenbosch, lid / secretaris HR&V
Dhr. Wim Piggen - Oud Gastel, lid / lid HB&V
Mw. Riet van der Wassenberg - Oudenbosch, lid / lid Z&V
Dhr. Dick van Zuilichem - Oud Gastel,lid  / voorzitter Z&V

Afkortingen:
* HB&V = Huisvesting, Buitenruimten & Veiligheid
* Z&V = Zorg & Voorzieningen